Category Archives: Turkish language

Καππαδοκική Ελληνική: Η Ξεχασμένη Γλώσσα της Ανατολίας

Η Καππαδοκία είναι μία περιοχή που βρίσκεται στην καρδιά της σύγχρονης Τουρκίας και είναι γνωστή για το πλούσιο ιστορικό της και το μοναδικά όμορφο τοπίο που προσφέρει. Ωστόσο, η Καππαδοκία κρύβει έναν κρυφό θησαυρό της ελληνικής γλώσσας: τον καππαδοκικό ελληνικό διάλεκτο.

Αυτή η ξεχωριστή ποικιλία της ελληνικής γλώσσας αναπτύχθηκε στην περιοχή που σήμερα αποτελεί την κεντρική Τουρκία από τη βυζαντινή εποχή μέχρι τη δεκαετία του 1920. Κατά τις πληροφορίες μας, επηρεάστηκε σημαντικά από την τουρκική γλώσσα μετά την κατάκτηση της περιοχής από τους Σελτζούκους τον 11ο αιώνα και την σταδιακή απώλεια των ελληνικών της στοιχείων.

Στο παρελθόν νόμιζαν πως αυτός ο μοναδικός διάλεκτος είχε εξαφανιστεί εντελώς μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ωστόσο τσέπες ομιλητών του καππαδοκικού ελληνικού ανακαλύπτονται ακόμα και στην Ελλάδα μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Αυτή η εκπληκτική εξέλιξη προκάλεσε πολλές προσπάθειες για τη διατήρηση αυτού του απειλούμενου διαλέκτου και την αναζωογόνησή του για τη διατήρηση της ποικιλίας και του πλούτου της ελληνικής γλώσσας συνολικά.

Η παρουσία των Ελλήνων στην Καππαδοκία χρονολογείται από την ελληνιστική περίοδο των 2ου-3ου αιώνων π.Χ., μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ίδρυση της μακεδονικής ελληνικής κυριαρχίας στην ευρύτερη ανατολική χερσόνησο της Ανατολίας. Κατά τη διάρκεια της ανατολικορωμαϊκής εποχής, γνωστή σήμερα ως βυζαντινή περίοδος, η ελληνική γλώσσα έγινε η κυρίαρχη γλώσσα της περιοχής. Μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ., η ελληνική ήταν η γλώσσα που μιλιόταν από τις αρχές και την πλειοψηφία του λαού.

Ωστόσο, ο διάλεκτος άρχισε να αποκλίνει από τη βασική μορφή της Μεσαιωνικής Ελληνικής μετά τη μάχη του Μανζικέρτ το 1071 και την επόμενη κατάκτηση των Σελτζούκων, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την Οθωμανική παρουσία στην περιοχή. Αναπτυσσόμενος σε σχετική απομόνωση από άλλους ελληνικούς διαλέκτους που ήταν πιο κοντά στα επίκεντρα του ελληνικού κόσμου, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Θεσσαλονίκη, ο καππαδοκικός ελληνικός διατήρησε μερικά αρχαϊκά χαρακτηριστικά αλλά και άλλαξε τρόπους που δεν άλλα διάλεκτοι της ελληνικής δεν έκαναν.

Από τον 11ο έως τον 20ό αιώνα, ο καππαδοκικός ελληνικός διάλεκτος επηρεάστηκε όλο και περισσότερο από την τουρκική γλώσσα. Αυτή η επίδραση εστιάστηκε στη φωνητική, τη μορφολογία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο του, δίνοντάς του μια ξεχωριστή φύση που αναμειγνύει τα ελληνικά και τη γλώσσα των Τούρκων. Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, οι περισσότεροι καππαδόκοι Έλληνες είχαν μεταβεί στην ομιλία της τουρκικής εντελώς, και αυτοί που διατήρησαν τον διάλεκτο χρησιμοποιούσαν συχνά μια διαφορετική έκδοση: την τουρκική της Καραμάνλη, μια μορφή της τουρκικής γλώσσας που, εκπληκτικά, γραφόταν με το ελληνικό αλφάβητο.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του καππαδοκικού ελληνικού, η φωνολογία του περιλαμβάνει πολλά τουρκικά φωνήεντα όπως το i, το ö και το ü, καθώς και σύμφωνα όπως το b, το d, το g, το š, το ž, το tš και το dž, στοιχεία που είτε δεν υπάρχουν στα ελληνικά είτε χρησιμοποιούνται σπάνια. Επιπλέον, η μορφολογία του καππαδοκικού ελληνικού δείχνει μια συνδυασμό της ελληνικής κλίσης και της τουρκικής αγγλουτινασίας, ενώ η σύνταξή του ακολουθεί την τουρκική τάξη λέξεων SOV (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Ρήμα) αντί της ελληνικής SVO (Υποκείμενο, Ρήμα, Αντικείμενο).

Το λεξιλόγιο του καππαδοκικού ελληνικού περιέχει πολλές δανεισμένες λέξεις από τα τουρκικά, ειδικά λειτουργικές λέξεις. Οι διάφορες, ελαφρώς διαφορετικές εκδοχές του καππαδοκικού ελληνικού αποτελούν ένα συνεχές. Κάποιες από αυτές είναι πιο κοντά στα ελληνικά και άλλες πιο κοντά στα τουρκικά. Οι πιο έντονα τουρκοποιημένες ποικιλίες θεωρούνται μερικές φορές μικτές γλώσσες παρά ελληνικοί διάλεκτοι, καθώς η έντονη επίδραση των τουρκικών άλλαξε τον πυρήνα των διαλέκτων που δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ελληνικά.

Το UNESCO κατατάσσει τον καππαδοκικό ελληνικό ως κρίσιμα απειλούμενο, με περίπου 2.800 ενεργούς ομιλητές στην Ελλάδα το 2015. Οι γλωσσολόγοι είχαν θεωρήσει ότι ο διάλεκτος είχε εξαφανιστεί μέχρι να ανακαλυφθούν οι εναπομείναντες ομιλητές στις αρχές των 2000. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στην έναρξη ερευνητικών και τεκμηρίωσης έργων με σκοπό την καταγραφή του διαλέκτου πριν την εξαφάνισή του σε μια προσπάθεια να τον σώσουν από τη λήθη.

Οι γλωσσολόγοι συνεργάζονται στενά με τις κοινότητες των καππαδοκικών Ελλήνων στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες διατήρησης της γλώσσας σε αυτή την ευγενή προσπάθεια να διατηρήσουν το κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού που είναι σε μεγάλο βαθμό αποσυνδεδεμένο από τη γεωγραφική τοποθεσία της καταγωγής του. Σε αντίθεση με τους παλαιότερους ομιλητές, οι νεότερες γενιές των καππαδοκικών Ελλήνων στην Ε