Category Archives: Corporate Responsibility

Καινοτόμο Πρωτοβουλία για την Αντιμετώπιση της Ρύπανσης στους Λιμένες

Η εταιρεία Elin, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας εδώ και 70 χρόνια, έχει εξελιχθεί από μια παραδοσιακή εταιρεία καυσίμων σε ένα μοντέρνο, ολοκληρωμένο ενεργειακό συγκρότημα που αναζητά συνεχώς νέους δρόμους για το μέλλον. Αναγνωρίζοντας τις πραγματικές απαιτήσεις της εποχής, η Elin έχει μετακινηθεί προς πιο ήπιες μορφές ενέργειας, υιοθετώντας περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές στις εσωτερικές της λειτουργίες και προϊόντα, και υλοποιώντας πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται.

Πριν από ένα χρόνο, η εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση του περιεκτικού προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης “Push”, το οποίο εφαρμόζει πρακτικές πλήρως ευθυνόμενες με τη φιλοσοφία ESG, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και ως μια εταιρεία στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα, με δυναμική παρουσία στα μεγαλύτερα μαρίνα της Ελλάδας, η Elin αναγνωρίζει το σημαντικό πρόβλημα της ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων και τους κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν τα καύσιμα και τα λιπαντικά σε περίπτωση διαρροής. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζει ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων των ελληνικών νησιών σχετικά με τη ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων σε συνεργασία με τον οργανισμό Aegean Rebreath και το Δίκτυο Μπλε Δήμοι.

Με τον πυρήνα του μηνύματος “Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη”, το προσωπικό της Elin επισκέπτεται τα νησιά του Δικτύου Μπλε Δήμων (ένα συνασπισμό 19 νησιωτικών και παράκτιων δήμων), μαζί με ειδικούς από το Aegean Rebreath, για να εκπαιδεύσει τους τοπικούς αλιείς και τις λιμενικές αρχές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Στόχος δεν είναι μόνο η παροχή θεωρητικών γνώσεων αλλά και η πρακτική δυνατότητα εφαρμογής τους όταν απαιτείται. Επιπλέον, η Elin προσφέρει αντιρρυπαντικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργαλείων, προκειμένου να επιτραπεί στις τοπικές κοινότητες να γίνουν φύλακες και διαχειριστές του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Η εταιρεία έχει ήδη επισκεφθεί έξι νησιά: Σαντορίνη, Λευκάδα, Αλόννησο, Πόρο, Πάρο και Αντίπαρο. Η αξία του προγράμματος επιβεβαιώθηκε γρήγορα στην πράξη: λίγες μέρες μετά την παράδοση του σχετικού εξοπλισμού, παρουσιάστηκε ένα περιστατικό ρύπανσης στο λιμάνι του Βλυχάδα στη Σαντορίνη. Η γνώση και το εξοπλισμός που ήταν διαθέσιμοι στην τοπική κοινότητα αποδείχτηκαν κρίσιμα για το έγκαιρο περιορισμό της ρύπανσης και την αποτροπή μεγαλύτερων ζημιών στο θαλάσσιο οικοσύστημα πριν φθάσει η ακτοφυλακή.

Φέτος, η πρωτοβουλία επεκτείνεται και αναβαθμίζεται με την εισαγωγή του προγράμματος Καταμετρήσεων Θαλάσσιων Ειδών για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τη θαλάσσια ρύπανση στους λιμένες της χώρας, αναγνωρίζοντας την έλλειψη συστηματικής καταγραφής και κατανόησης της επίδρασης της θαλάσσιας ρύπανσης στα νησιά. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ενός υποβρύχιου ρομπότ (RoV), το οποίο μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάκτηση διχτυών από τον θαλάσσιο πυθμένα. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών αναλύει και αξιολογεί τα δείγματα, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις στις τοπικές κοινότητες σχετικά με τις πηγές ρύπανσης και την ανάπτυξη εξειδικευμένων πολιτικών για την αντιμετώπισή τους.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα “Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη” υποστηρίζει συνολικά και ολοκληρωμένα τα νησιά του Δικτύου Μπλε Δήμων, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Η Elin αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι συνεχίζει να λειτουργεί με την ευθύνη και την αξιοπιστία που τη χαρακτηρίζουν εδώ και επτά δεκαετίες.