Αρχείο ετικέτας ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για Νέους Αγρότες. Επιδότηση 40.000 ευρώ

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για νέους αγρότες στη δράση: “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” 🌿

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Η δράση αφορά:

Ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και  εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της υποβολής του αιτήματος στήριξης.

🔸Για την ένταξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά αίτηση και επιχειρηματικό σχέδιο με διάρκεια από 3 έως 4 έτη.

🔸Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ.

🔸Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη, με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο, 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η δεύτερη καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

🔸Οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν για μία τετραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου

Το γραφείο μας έχοντας μεγάλη εμπειρία  στα επιχειρηματικά σχέδια και ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 100%  , αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή της αίτησής σας. 

Τηλ επικοινωνιας : 2229037539