Αρχείο κατηγορίας ΕΣΠΑ

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Η Νέα Δράση ενισχύει έως 400.000 € με κεφάλαιο κίνησης τις επιλέξιμες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού ,για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID19 και ύστερα από αυτήν, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.

Συνέχεια ανάγνωσης Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Δυτική Ελλάδα :Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη που επλήγησαν από τον covid-19

Χορήγηση μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, ίσο με:

  •    800 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Α
  • 1.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β1
  • 3.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β2
  • 5.000 € για την κατηγορία επιχειρήσεων Β3

Για όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει πρόταση στην κατηγορία Επιχειρήσεων Α αιτούμενες δημόσια χρηματοδότηση αξίας 500€, η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος αναλαμβάνει να αναπροσαρμόσει το ανωτέρω ποσό στα 800€.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Περίοδος υποβολής: έως 15/10/2021 (ώρα 15:00)

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ: 2229037539

Δήμος Πειραιά: Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον COVID-19

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Περίοδος Λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:01/10/2021 και ώρα 15:00

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ : 2229037539

ΕΣΠΑ: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Τουριστικών Επιχειρήσεων


 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Τουριστικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Περίοδος υποβολής

από 16/6/2021 έως 29/9/2021 (και ώρα 17:00)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΑ: Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Επανεκκίνηση Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019. Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η επιστρεπτέα προκαταβολή υπολογίζεται επί του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Συνέχεια ανάγνωσης Επανεκκίνηση Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών

Ενίσχυση εστίασης: ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Συνέχεια ανάγνωσης Ενίσχυση εστίασης: ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης