Παράταση Προθεσμίας Επιλογής Υποβολής Χωριστών Δηλώσεων των Συζύγων

Με τροπολογία του το Υπ. Οικ. ρυθμίζει νέα προθεσμία γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση για την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης εγγάμων.

Εξαιρετικά, νια τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, η προθεσμία οριζεται η 6η Μαίου 2021.