Λογιστικό Γραφείο Ορφανάκη : Πιστοποιημένος Επαγγελματίας e-ΕΦΚΑ Έκδοσης Συντάξεων

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά την επιτυχή μας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενταχθήκαμε, σύμφωνα με την αρ. 443870/Σ.140711/04-11-21 διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ στο ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών του e-ΕΦΚΑ, για την έκδοση συντάξεων.
Από 25 Φεβρουαρίου 2022 μπορούμε να αναλαμβάνουμε αιτήματα υποψήφιων συνταξιούχων για έκδοση της ΠΛΗΡΟΥΣ Σύνταξής τους σε ΔΥΟ μήνες από την υποβολή του σχεδίου συνταξιοδοτικής απόφασης.
Μας παρέχεται από τον ΕΦΚΑ η δυνατότητα να εκκαθαρίζουμε και να εκδίδουμε συντάξεις για τα πρώην ταμεία ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.
Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών:
• Συνταξιοδοτικές Συμβουλές
• Συγκρότηση Συνταξιοδοτικού Φακέλου
• Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Σύνταξης
• Εκκαθάριση – Έκδοση Συντάξεων
ΤΗΛ : 2229037539