Ενίσχυση Ίδρυσης Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από Ανέργους

Προκήρυξη του προγράμματος “Ενίσχυση της Ίδρυσης Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από Ανέργους”. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα των ανέργων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Ωφελούμενοι

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης  (23/2/2022) και την ημέρα υποβολής να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ έχοντας ενεργή κάρτα ανεργίας. Από το πρόγραμμα θα επιδοτηθούν περίπου 350 άνεργοι για το επιχειρηματικό τους σχέδιο με κατ’ αποκοπή ποσό 14.800€.

Ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό ενίσχυσης είναι κατ’ αποκοπή 14.800€, μη επιστρεπτέο που θα κατανεμηθεί σε 3 δόσεις ως εξής:

✓ 1η δόση 4.000€, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πρότασης ,

✓ 2η δόση 5.400€, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 6 μηνών,

✓ 3η δόση 5.400€, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Περίοδος υποβολής από 2/3/2022 έως 6/5/2022

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2229037539