Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Η Νέα Δράση ενισχύει έως 400.000 € με κεφάλαιο κίνησης τις επιλέξιμες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού ,για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID19 και ύστερα από αυτήν, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019.
Ωφελούμενοι της Δράσης

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

  • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων
  • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
  • Εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας
  • Γυμναστηρίων και σχολών χορού
Έναρξη Υποβολών: 🗓 16/3/2022 🕛12:00
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2229037539