ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ TOY!

Η ΔΕΗ προκειμένου να συνεχίσει να σας παρέχει ευνοϊκό Αγροτικό Τιμολόγιο για την άρδευση των καλλιεργειών σας, σας καλεί να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη φετινή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ έως τις 30/09/2021.

Το Γραφείο μας ,ως Πιστοποιημένος Φορέας του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναλαμβάνει τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου σας.

Για την άμεση εξυπηρέτηση σας καλέστε μας στο Τηλ: 2229037539