Επιστρεπτέες Προκαταβολές: Έως 30.06.2022 η καταβολή της πρώτης δόσης – Έως 31.03.2022 η εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού με έκπτωση 15%

Εως την 31η Μαΐου 2022 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.

Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση  καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης έως και την 31η Μαρτίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.