Δήμος Πειραιά: Ενίσχυση Επιχειρήσεων που Επλήγησαν από τον COVID-19

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€.

Περίοδος Λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:01/10/2021 και ώρα 15:00

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ : 2229037539