Τα μέτρα στήριξης για την Ακρίβεια

Αύξηση της επιδότησης ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

 1. Η επιδότηση ρεύματος στα φυσικά πρόσωπα αυξάνεται από το 70% στο 80% μεσο-σταθμικά της αύξησης για τις πρώτες 310 Kwh (90% για τις πρώτες 155 Kwh και 70% για 156-310 Kwh) για τον Απρίλιο.
 2. Η επιδότηση ρεύματος για τις επιχειρήσεις διπλασιάζεται ώστε να καλύπτει περίπου το 50% της αύξησης για τον Απρίλιο.
 3. Δίνεται έκτακτη επιδότηση ρεύματος ύψους 110 εκατ. ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των αυξήσεων ρεύματος της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου στις μικρές επιχειρήσεις.
 4. Συνεχίζεται η επιδότηση φυσικού αερίου και τον Απρίλιο με 40 €/Kwh για τα νοικοκυριά και 20 €/Kwh για τις επιχειρήσεις.

Ενίσχυση των ευάλωτων Νοικοκυριών

Χορηγείται ενίσχυση για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών αγαθών και ενέργειας, που θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, ως εξής:

 • Χορηγείται μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού τον Απρίλιο, στους δικαιούχους Μαρτίου (δόση δηλαδή που αντιστοιχεί σε 1,5 μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.
 • Ενίσχυση 200 ευρώ σε 676.735 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι (όπως τον Δεκέμβριο) συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως), ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ και η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.
 • Ενίσχυση 200 ευρώ σε 34.964 ανασφάλιστους υπερήλικες .
 • Ενίσχυση 200 ευρώ σε 166.982 δικαιούχους επιδομάτων ΑΜΕΑ .
 • Διπλή δόση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε 241.281 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Επιδότηση καυσίμων φυσικών προσώπων και μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης

Κάρτα καυσίμων: Χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης) που καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων τριών μηνών (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου) για φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.
 • Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας (στα πρότυπα του freedom pass) η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για τους συμπολίτες μας που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.
 • Για να δοθεί η ενίσχυση το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.
 • Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία και να είναι ασφαλισμένο.
 • Η επιδότηση (για αυτοκίνητο) αφορά 60 λίτρα καυσίμου μηνιαίως και ισούται με 22 λεπτά το λίτρο. Συνεπώς η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 40 ευρώ.
 • Ειδικά για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση για τους τρεις μήνες ανέρχεται σε 50 ευρώ (επιδότηση 28 λεπτά το λίτρο).
 • Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ σε ηπειρωτική και 35 ευρώ σε νησιωτική περιοχή.

Επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, η τιμή πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) για τον Απρίλιο, που καταναλώνεται στην εσωτερική αγορά.

 • Η επιδότηση αφορά 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή (συνυπολογίζοντας το ΦΠΑ) να ανέλθει σε 15 λεπτά το λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται η τελική τιμή πώλησης diesel να μειωθεί, με βάση τις σημερινές τιμές από 2 σε 1,85 ευρώ το λίτρο. Ο έλεγχος της τιμής ειδικά του πετρελαίου κίνησης κρίνεται απαραίτητος για τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιπλέον δίνεται κατά τον μήνα Απρίλιο αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί (ΚΑΔ 49.32 και ΚΑΔ 52.21.29.01) ύψους 200 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος καυσίμου Μαρτίου και Απριλίου.

 Διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

 • Αυξάνεται η περίοδος αποπληρωμής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών, με τις μειώσεις βάση τζίρου, όπως έχουν ανακοινωθεί, από 60 άτοκες σε 96 άτοκες δόσεις. Παραμένει η έκπτωση 15% σε περίπτωση που καταβληθούν εφάπαξ.

Ενίσχυση Ίδρυσης Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από Ανέργους

Προκήρυξη του προγράμματος “Ενίσχυση της Ίδρυσης Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από Ανέργους”. Σκοπός της δράσης αυτής είναι να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα των ανέργων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου. Συνέχεια ανάγνωσης Ενίσχυση Ίδρυσης Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από Ανέργους

Πρόγραμμα Επιδότησης του ΟΑΕΔ έως 36.000,Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για επανεκκίνηση ανέργων πρώην Αυτοαπασχολουμένων.

«Άνοιξε» για όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022 το ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, με έμφαση στις γυναίκες
και στην ψηφιακή οικονομία με επιδότηση έως 36.000 €

Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι διέκοψαν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το 2022 για το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους).

Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό:

 • Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
 • ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια
 •  Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
 • Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας,καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 •  έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2021
 • δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας,
 •  δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, και
 • έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 € για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες
που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την
κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από
τον ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :2229037539

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Η Νέα Δράση ενισχύει έως 400.000 € με κεφάλαιο κίνησης τις επιλέξιμες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού ,για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID19 και ύστερα από αυτήν, προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους.

Συνέχεια ανάγνωσης Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Επιστρεπτέες Προκαταβολές: Έως 30.06.2022 η καταβολή της πρώτης δόσης – Έως 31.03.2022 η εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού με έκπτωση 15%

Εως την 31η Μαΐου 2022 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.

Μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση  καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης έως και την 31η Μαρτίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

Λογιστικό Γραφείο Ορφανάκη : Πιστοποιημένος Επαγγελματίας e-ΕΦΚΑ Έκδοσης Συντάξεων

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά την επιτυχή μας συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενταχθήκαμε, σύμφωνα με την αρ. 443870/Σ.140711/04-11-21 διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ στο ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων Επαγγελματιών του e-ΕΦΚΑ, για την έκδοση συντάξεων.
Από 25 Φεβρουαρίου 2022 μπορούμε να αναλαμβάνουμε αιτήματα υποψήφιων συνταξιούχων για έκδοση της ΠΛΗΡΟΥΣ Σύνταξής τους σε ΔΥΟ μήνες από την υποβολή του σχεδίου συνταξιοδοτικής απόφασης.
Μας παρέχεται από τον ΕΦΚΑ η δυνατότητα να εκκαθαρίζουμε και να εκδίδουμε συντάξεις για τα πρώην ταμεία ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.
Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών:
• Συνταξιοδοτικές Συμβουλές
• Συγκρότηση Συνταξιοδοτικού Φακέλου
• Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Σύνταξης
• Εκκαθάριση – Έκδοση Συντάξεων
ΤΗΛ : 2229037539

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 72 διαφορετικών ειδικοτήτων σε Περιφέρειες, Δήμους και άλλους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου.
Στην Εύβοια, η προκήρυξη αναφέρεται σε 31 θέσεις:
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
1 ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων)
1 ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Περιβάλλοντος
1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
Δήμος Χαλκιδέων
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1 ΠΕ Κτηνιάτρων
Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
1 ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού
1 ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
1 ΤΕ Λογιστικής
Δήμος Ερέτριας
1 ΠΕ Διοικητικού
1 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
1 ΤΕ Λογιστικής
1 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής
Δήμος Κύμης-Αλιβερίου
1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
1 ΠΕ10 Μηχανολόγων Μηχανικών
1 ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΤΕ Πληροφορικής
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
2 ΠΕ1 Διοικητικού
1 ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού
Δήμος Καρύστου
1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
1 ΠΕ Γεωπόνων Αγροτικής Ανάπτυξης
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Δήμος Σκύρου
1 ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων
1 ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
1 ΠΕ1 Οικονομικού – Λογιστικού
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 το πρωί και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μετά το μεσημέρι.

Για την ορθή υποβολή της αίτησης σας απευθυνθείτε στο γραφείο μας . Τηλ επικοινωνίας για ραντεβού  : 2229037539

Απαλλαγή τελών κινητής τηλεφωνίας

Αν είστε μεταξύ 15 και 29 ετών δικαιούστε απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλοντας αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε).

Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας θα χρειαστεί να δηλώσετε:

 • τον δικό σας ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ,
 • τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου σε περίπτωση ανηλίκου υπό την επιμέλεια σας,
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών.

Η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο θα δίνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, με βάση το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος, ως εξής:

 • 10 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0
 • 11 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1
 • 12 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2
 • 13 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3
 • 14 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4
 • 15 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5
 • 16 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6
 • 17 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7
 • 18 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8

19Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9.

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Εως πότε θα γίνει η πληρωμή της πρώτης δόσης. Δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης.- Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Στην Ομιλία του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 ανακοίνωσε τα εξής όσον αφορά  την Επιστρεπτέα προκαταβολή και το Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ :

1ον. Μετατίθεται η πληρωμή της πρώτης εκ των 60 άτοκων δόσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής, από την 31η Ιανουαρίου 2022, στις 30 Ιουνίου 2022.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου του επιστρεπτέου ποσού έως τις 31 Μαρτίου 2022 με έκπτωση 15% επί του ποσού προς επιστροφή.

2ον. Επεκτείνεται η περίοδος λήξης των πιστωτικών που έχουν εκδοθεί στο Πρόγραμμα των Παγίων Δαπανών, έως τις 30 Ιουνίου 2022.

3ον. Επεκτείνεται το Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με την επιδότηση μέρους του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για εργαζόμενους, έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Πότε ειναι δικαιολογημένη η απουσία από την εργασία του εργαζομένου που νοσεί με covid -19

Με βάσει την ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζονται τα εξής :

Σχετικά με τη δυνατότητα των εργαζομένων να θεωρούνται δικαιολογημένα απόντες και να απέχουν από την εργασία τους εφόσον βρεθούν θετικοί στον Covid-19 σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Προκειμένου ο εργαζόμενος να θεωρείται δικαιολογημένα απών από την εργασία του στην περίπτωση νόσησης λόγω covid-19 απαιτείται μόνο rapid test.

– Εάν ο εργαζόμενος θέλει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας και να λάβει σχετικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ στην περίπτωση αυτή ΚΑΙ ΜΟΝΟ – όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία – απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, όπως ισχύει άλλωστε για όλες τις ασθένειες.