ΑΛΙΕΙΣ – ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ : ΤΕΛΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Τέλος αλιευτικών πλοίων  – Πρώτη εφαρμογή: Διαδικασία και προθεσμία υποβολής δήλωσης – Δικαιολογητικά

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής δήλωσης και βεβαίωση του τέλους:

  • Οι πλοιοκτήτες τα πλοία των οποίων είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο ή λεμβολόγιο ή βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ), την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους (με πρώτη εφαρμογή την 31/12/2020), υποβάλλουν δήλωση απόδοσης του τέλους για το έτος αυτό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου του επόμενου έτους (με πρώτη εφαρμογή τον Μάρτιο του 2021) .

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο γραφείο μας